SERVICES

บริการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร
จาก Merge Property

01

ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร

บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง สโมสร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ให้คงอยู่ในสภาพดี มีอายุการใช้งาน ยาวนาน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

02

ดูแลจัดการ งานเอกสาร บัญชี งบประมาณ

ดูแลจัดการงานเอกสาร บัญชี งบประมาณ

มีระบบควบคุม เอกสาร ตามมาตรฐาน 

จัดทำบัญชีการเงิน จัดสรรงบประมาณ

ให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการดูแลรักษาควบคุม และบริหารจัดการสถานที่ ให้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

03

ดูแลบริษัทคู่สัญญา

ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญา

เช่น การจัดการด้านงานรักษาความปลอดภัย การจัดการด้านงานรักษาความสะอาด การจัดการด้านงานสวน ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของนิติบุคคลฯ

04

ดูแลกฎระเบียบการพักอาศัยสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

ช่วยอำนวยความสะดวก จัดการดูแลการอยู่อาศัยร่วมกัน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลฯ พร้อมแจ้งข่าวสาร จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อันดีให้เกิดภายในชุมชน

05

Merge-24 เชื่อมต่อเทคโนโลยีดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

ยกระดับความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยี่เชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัย  และควบคุมอาคารเต็มรูปแบบ เพื่อมอบบริการแสนสะดวกสบาย เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจกับการพักอาศัยในทุกช่วงเวลา

Merge Property

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
MERGE PROPERTY CO.,LTD.

218/13 อาคารเจนีวา 2 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 sale.marketing@mergeproperty.co.th

02-086-7199
063-298-6565
080-592-2486

2020 © All rights reserved mergeproperty. Website by Trigon Media