ทำไม? ต้องเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี

ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 42/1 “ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล(2) พิจารณารายงานประจำปี(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆซึ่งในทุกๆปี เจ้าของร่วมจะต้องได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมฯ จะมีวาระสำคัญต่างๆ เพื่อการพิจารณาและลงมติร่วมกันระหว่างเจ้าของร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยน์ต่อเจ้าของร่วมทุกคน เพื่อลดปัญหาในการพักอยู่อาศัยร่วมกัน และเพื่อความสงบสุขในชุมชน📍แล้วการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี นั้นมีความสำคัญอย่างไร ⁉️ การประชุมใหญ่สามัญเสมือนเป็นเวที ที่ให้เจ้าของร่วมทุกคนได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ซึ่งกันและกันรวมไปถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าของร่วมทั้งหมด ดังนั้นแล้ว เจ้าของร่วม ควรจะให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาช่วยกันปรึกษาหารือ แสดงความเห็นปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ และทีพักอาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ************************************************** MergeProperty Youtility service

สระว่ายน้ำ ระบบคลอรีน กับ ระบบเกลือ มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ข้อแตกต่างระหว่างระบบคลอรีน และ เกลือ!!1. สระว่ายน้ำระบบคลอรีนระบบนี้ใช้คลอรีนเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เป็นระบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มคลอรีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน้ำในสระมีค่า pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) อยู่ระหว่าง 7.2-7.8 ซึ่งถ้าหากน้ำในสระมีค่าความเป็นด่างมากก็ต้องเติมกรดลงไป ค่าความเป็นด่างจะเพิ่มขึ้นได้จากเหงื่อไคลของคนที่ลงไปว่ายน้ำโดยไม่ชำระร่างกายก่อน แต่ถ้าน้ำในสระมีค่าความเป็นกรดสูงขึ้น ก็ต้องเติมสารที่เพิ่มความเป็นด่างเพื่อปรับค่า pH ดังนั้นจึงต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำในสระ;ว่ายน้ำทุกๆ วันคุณสมบัติของคลอรีนก็คือฆ่าเชื้อโรค ข้อควรระวังสำหรับคนที่ว่ายน้ำสระแบบนี้คือ บางคนอาจมีการแพ้คลอรีนได้ เช่น เกิดอาการเส้นผมแห้งกรอบ ผิวแห้ง หรือตาแดง เพราะคลอรีนเป็นสารที่มีผลกระทบต่อความชุ่มชื้นของผิวหนัง ******************************************************************** 2. สระว่ายน้ำระบบเกลือเป็นสระว่ายน้ำที่คุมระบบน้ำให้สะอาดด้วยเกลือ ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน น้ำที่มีเกลือเหล่านี้จะมีการไหลเวียนผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าในเครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ ทำให้สระว่ายน้ำประเภทนี้จะมีคลอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยแบบอัตโนมัติเสมอในประมาณน้อย ความเค็มของน้ำในสระว่ายน้ำประเภทนี้จะเป็นเพียง 1 ใน 10 ของความเค็มในน้ำทะเลจริงเท่านั้นข้อดีของสระน้ำระบบเกลือคือ เป็นมิตรต่อผิวหนังและไม่ทำให้เกิดการแสบตา ตาแดง หรือระคายเคืองกับผิวหนังอีกด้วย ทั้งยังประหยัดค่าสารเคมี เพราะเกลือมีราคาถูกกว่าคลอรีน, ประหยัดค่าแรงงานในการดูแลรักษา ข้อควรระวังของระบบนี้คือ เกลือเป็นสารกัดกร่อน ดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้รอบๆ สระว่ายน้ำ ควรเป็นสิ่งที่สามารถทนทาน หรือไม่มีปัญหากับการกัดกร่อนของเกลือ Youtility service […]

First step to star

โครงการฝึกอบรม “พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านงานบริหารนิติบุคคลฯ” (  Property management )ด้วยการการพัฒนาบุคลากร #mergeproperty ให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งการบริหารจัดการนิติบุคคล  ระบบงานวิศวกรรม ทักษะความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร  รวมถึง นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นนโยบาย และ เป้าหมายที่สำคัญ พร้อมด้วยการบริการ ที่ดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ #mergeproperty พร้อมเคียงข้างคุณ

Smart Safety Zone

เมื่อวันที่ 20 ส.ค 64  ฝ่ายบริหารอาคาร เลควิวคอนโดมิเนียม นำโดย บริษัทเมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ สภ.ปากเกร็ด จัดประชุมร่วมกันในโครงการ Smart Safety Zone เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในกลุ่ม เลควิว คอนโดมิเนียมโดยได้จัดทำระบบ การเเจ้งเหตุต่างๆ โดยท่านผู้พักอาศัย สามารถเเจ้งเหตุต่างๆได้ผ่าน Line OA ของ สภ.ปากเกร็ดเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยและการเเจ้งเหตุต่างๆได้รวดเร็วทันที  โดยท่านสามารถเข้า Line OA ของ สภ.ปากเกร็ด ตามลิงค์แนบhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?accountId=pkpolice&openerPlatform=native&openerKey=talkroom%3Amessage#mst_challenge=PzfK-8adyP9F0iCZb7sFZMeaiCvuKqVoyjxItoyZwFk