ภาพบรรยากาศ! การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2564 นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารวิคตอเรีย.

ขอขอบคุณ เจ้าของร่วมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ และ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการบริหารและลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญต่างๆ เพื่อให้อาคารชุดหรือชุมชนดำเนินไปอย่างราบรื่น.

MERGEPRPPERTY Youtility service #

Merge Property

บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
MERGE PROPERTY CO.,LTD.

218/13 อาคารเจนีวา 2 ถนนบอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 sale.marketing@mergeproperty.co.th

02-086-7199
063-298-6565
080-592-2485

2020 © All rights reserved mergeproperty. Website by Trigon Media